top of page

HULPVERLENINGVORMEN

Binnen de praktijk wordt gewerkt vanuit de visie dat de mens een eenheid is van lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren. Het één beïnvloedt het ander, en andersom. De mens wordt in zijn geheel gezien.
 

In de aanpak van problemen wordt samen met jou gekozen voor de juiste begeleiding. Soms betekent dat de keuze voor één specifieke methodiek of begeleidingsvorm. Maar een combinatie van meerdere psychosociale therapievormen is ook mogelijk.
Psychologische hulpverlening kan plaatsvinden in de vorm van gesprekken.

 

De hulp is gericht op bewustwording en inzicht. Ervaring en inzicht zorgen voor een nieuwe balans. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en de behoefte om zelf de regie te voeren over je eigen leven, zelf de teugels in handen te hebben.

Haptotherapie

1

In de haptonomie staat contact centraal. Contact met jezelf en je omgeving. Aanraking is de meest pure en directe vorm van contact. Haptonomie houdt zich vooral bezig met het menselijk gevoelsleven, met het letterlijk en figuurlijk “geraakt” worden. De meerwaarde van de haptonomie ligt in het feit dat er niet slechts een beroep wordt gedaan op het inzichtelijk vermogen, maar juist ook op het gevoel, op de emotie. De bewustwording en de betekenis van opgeslagen ervaringen en gevoelens in het lichaam staan centraal. Wanneer er geen balans bestaat tussen gevoel en verstand, tussen dat wat je moet of wilt en dat je kunt, kunnen allerlei lichamelijke of psychische klachten ontstaan.


Een haptonomische behandeling bestaat meestal uit een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen en “werken op de behandelbank”.


Haptotherapie kan hulp bieden bij de volgende klachten of problemen:

 • Geestelijke en lichamelijke overbelasting, zoals stress of burn-out

 • Angst, traumaverwerking

 • Psychosomatische klachten

 • Ondersteuning bij vragen over persoonlijke groei, zingeving of identiteit

 • Acceptatie of verwerking van verlies

 • Negatief zelfbeeld

 • Relationele problemen

 • Specifiek voor kinderen en jongeren:

 • Concentratieproblemen, overactiviteit

 • (Faal)angst, onverklaarbare lichamelijke klachten

 • Gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek

 • Ondersteuning bij ontwikkelingsproblematiek zoals AD(H)D, ASS of hechtingsproblemen


Haptotherapie bij kinderen – een bijzondere specialisatie
Met volwassenen wordt veel gewerkt op de bank waarbij de therapeut de cliënt direct aanraakt. Haptotherapie bij kinderen is veel speelser van aard, er is meer ruimte voor spelletjes en oefeningen met materialen, zoals ballen, hoepels en wiebelplank.
Kinderen zijn nog veel lichamelijker ingesteld, leren door middel van spel. Door spel leren zij zichzelf en de wereld ontdekken. Woorden zijn dan vaak overbodig omdat de (lichamelijke) ervaring al duidelijk genoeg is.

2

COACHING

In geval van vragen met betrekking tot persoonlijke groei, zingeving of identiteit kan een coaching traject gevolgd worden. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt zelf de oplossing voor zijn of haar vragen/problemen al in zich heeft. Doel uiteindelijk dat je zelf tot de juiste oplossing komt, die bij jou past. De nadruk in coaching ligt op je kracht en je mogelijkheden en niet op problemen en onmogelijkheden.


Specifieke bijzonderheid is dat de coachtrajecten in de meeste gevallen buiten plaatsvinden. Voor volwassenen vaak in de vorm van wandel- en natuurcoaching. Tevens is het mogelijk om je te laten coachen door paarden. Leren over jezelf door te doen, door de ervaring.
Ook voor kinderen en jongeren is het mogelijk om coachtrajecten te volgen. Indien gewenst: met honden, paarden en buitenactiviteiten.

3

Pedagogische en psychosociale hulpverlening aan kinderen en jongeren

Ook met pedagogische of opvoedkundige vragen en problemen kun je terecht bij de praktijk. Kinderen en jongeren nemen een speciale plaats in binnen de geboden hulpverlening. Intake, diagnostiek en behandeling worden volledig afgestemd op het kind of de jongere. Uiteraard hoort ouder-kind begeleiding bij de therapie. Kinderen uiten problemen veelal in hun gedrag, trekken zich terug of overschreeuwen zichzelf. Spanning, verdriet, angst of een vertraagde of verstoorde ontwikkeling kan hieraan ten grondslag liggen. Samen met het kind of de jongere wordt gekeken naar welke begeleidingsvorm het meest aanspreekt.

bottom of page